پرش لینک ها

شغل recovery worker

فرد دارای این شغل باید خدمات خوبی به مشتری در یک مرکز بازیافت ارائه دهد.کار در یک مرکز بازیافت نیاز به استقلال بالایی دارد، فرد دائما نیاز دارد که ارزیابی شود و بر اساس موقعیت هایی که پیش می آید تصمیم بگیرد

پیام بگذارید

مشاوره تلفنی