پرش لینک ها

ترکیه

آزمون یوس

آزمون یوس برای سنجش دانشجویان اتباع خارجی (برای دانشجویان مقیم ترکیه کاربرد ندارد) است، که قصد تحصیل در کشور ترکیه