پرش لینک ها

چگونه در سوئد به حقوق کودکان احترام میگذارند

تقریبا در تمام کشورها قوانین و مقرراتی برای محافظت از کودکان و نوجوانان وجود دارد در سوئد کودکان و نوجوانان هم با قوانین بین المللی و هم با قوانین ملی مورد حفاظت قرار میگیرند سوئد حقوق کودکان و محافظت از آنها در برابر تهدید و خشونت را بسیار جدی میگیرند دولت وکمونها تلاش میکنند تا کودکان و نوجوانان از رشد و پرورش خوبی برخوردار شوند

پیمان نامه حقوق کودک در سوئد (barnkonventionen)

سوئد پیمان نامه حقوق کودک سازمان ملل را امضا کرده مقرراتی داست که دکشور های زیادی درمورد آن باهم به توافق رسیدند و در پیمان نامه حقوق کودک مقرراتی وجود دارد که از حقوق بشر برای کودکان پاسداری میکند

13مورد از قوانین حمایت از کودکان در سوئد

 1. قانون اولیه درمورد کودکان در حال حاضر قانون والدین است
 2. قانون آموزش و قوانین مربوط به کودکان مانند قانون با مقررات ویژه مراقبت از جوانان (LVU)
 3. LVUبه دولت اجازه میدهد که حضانت محافظت از کودک را در برابر خواسته والدین ،درصورت نیاز به مراقبت از کودک ،بدست آورد
 4. مقررات مربوط به اقدامات حمایت از کودکان نیز در قانون رفاه اجتماعی SOLامده است اینها شامل حمایت های کلی ،مانند وظیفه در نظر گرفتن صلاح منافع کودک در همه معاملات و همچنین حمایت های خاص مانند وظیفه ی ارائه ی اقدامات عمومی و کمک هایی است که نیازهای کودک و سرپرست قانونی وی را برآورده میکند
 5. سوئد همچنین در رابطه با حمایت از کودکان چندین تعهد بین المللی  دارد سوئد امضا کنوانسیون حقوق کودکان در سازمان ملل متحد است
 6. سوئد همچنین امضا کننده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است
 7. تمرکز اصلی در قانون سوئد مربوط به کودکان بیشترین مصلحت کودک است که به معنای محافظت از کودک در همه ی معاملات است
 8. این تمرکز طولانی مدت در زبان کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل نیز منعکس شده است
 9. قوانین اروپا همچنین از سوئد خواسته است که از حقوق بشر کودکان محافظت کند
 10. حقوق کودک  در زمینه ی میراث
 11. قانون منع تنبیه بدنی یا سایر رفتار های توهین آمیز  که  این قانون کودکان را در برابر آزار جسمی و روحی محافظت میکند
 12. سوئد اولین کشور جهان است که خشونت انظباطی علیه کودکان را در یک خانواده منع میکند
 13. قانون خشونت انظباطی درمحیط  مدرسه علیه کودکان که از قوانین نروژ الهام گرفته شده

از آنجا که سوئد این پیمان نامه را امضا کردهقول داده است که اجرای این مقررات برای تمام کودکان و نوجوانان در کشورشان رعایت شود در این پیمان نامه مقرراتی وجود دارد که به آنها ماده میگویند

هشت مورد از مهمترین ماده های قانون حمایت از حقوق کودکان در سوئد

 1. از کودک باید در برابر تبعیض محافظت شود با کودک نباید بدنتر از دیگران رفتار شود
 2. سیاست مداران ،ادارات و دادگاه ها باید در تمام تصمیم های خود به خیر و صلاح کودکان فکر کنند
 3. پدر و مادرها باید کودکان خود را به گونه ای تربیت کنند که مناسب سن و رشد آنها باشد
 4. کودک حق زندگی و رشد را دارد معنای  این جمله این است که کشورها باید از کودکان در برابر مرگ در جنگ و بیماری محافظت کنند حق رشد یعنی اینکه کودک از حق داشتن یک کودکی شاد و خوب برخوردار باشد
 5. کودک حق دارد که نظر خود را بگوید و به گوش دیگران برساند ادارات و دادگاه ها باید از کودک در باره نظرات وم خواسته های او در زندگی اش بپرسند
 6. کودک حق محافظت در برابر خشونت خانگی را د ارد کودک باید در برابر پدر و مادر و بزرگسالان دیگر که خشونت به کار میبرند و باعث رنجش کودک و خدشه دار کردن او و روحیه اش میشوند یا به شکل مناسبی مراقب او نیستند مراقبت شود

مدارس سوئد به میزان زیادی از مقررات  پیمان نامه حقوق کودک به عنوان اساس کار خود استفاده میکنند در این مقاله  تعدادی از 54 قانون حمایت از حقوق کودکان را بیان کردیم

پیام بگذارید