پرش لینک ها

شغل دبیر ( معلم ) در سوئد

معلمان موضوعی مسولیت خط اول در مورد آموزش همه دانش آموزان در کلاس های خود را دارند.بر این اساس، معلمان موضوعی باید اطمینان حاصل کنند که دروس خود را با دقت برای رفع نیاز های متنوع در کلاس برنامه ریزی می کنند.ممکن است لازم باشد رویکرد های تدریس خود را برای برخی از دانش آموزان که کاربرد انگیزه،ارتباطات، رفتار یا تعامل آنها با همسالان ایجاد می کند،سازگار کنند

پیام بگذارید