پرش لینک ها

شغل باریستا در سوئد

فرد دارای این شغل به طور معمول در پشت پیشخوان کار می کند.نوشیدنی های گرم (مانند اسپرسو)،نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی سرد و میان وعده ها را سرو می کند.

پیام بگذارید