پرش لینک ها

شغل جوشکار در سوئد

افرادی که این شغل را دارند به طور معمول در کارگاه های ساختمانی، مغازه های فلزی یا کارخانه های تولید استخدام می شوند.تمام آن ها از تجهیزات مخصوص استفاده می کنند که در آن ورق های فلز را برش، شکل می دهند و یا جوش می دهند.

پیام بگذارید