پرش لینک ها

شغل بازرس محیط زیست و حفاظت تندرستی در سوئد

بازرس محیط زیست و حفاظت تندرستی به حفاظت در برابر عوامل محیطی می پردازد که ممکن است بر سلامتی انسان یا تعادلهای زیست محیطی ضروری برای سلامت طولانی مدت انسان و کیفیت محیط ، چه در محیط طبیعی و چه ساخته شده توسط انسان تأثیر منفی بگذارد .
بازرسان محیط زیست و حفاظت تندرستی با بررسی خطرات فیزیکی ، بیولوژیکی و شیمیایی محل کار که می تواند به کارکنان یا مهمانان تأسیسات آسیب برساند ، خطر را ارزیابی می کنند.
آنها همچنین کارکنان را آموزش می دهند تا از دستورالعمل های بهداشتی و ایمنی مناسب محل کار خود پیروی کنند

پیام بگذارید

  1. خیلی خوبه که دستورالعمل های بهداشتی رو آموزش میدن.

مشاوره تلفنی