پرش لینک ها

شغل آژانس استخدام(استخدام کننده)در سوئد

به عنوان مشاور امور استخدام(آژانس استخدام) به مشتریان خود کمک می کنند تا شخص مناسبی را برای استخدام پیدا کنند.کمک می کنند تا یک جدول زمانی جدول زمانی تهیه کنند که نشان دهد چه زمانی این شخص باید سرکار باشد .

استخدام کنندگان مسئول پر کردن اهداف استخدام با پر کردن موقعیت های موجود با نامزدهای با استعداد و واجد شرایط هستند.

این مستلزم تایید و غربالگری نامزدها ، هماهنگی روند مصاحبه و تسهیل پیشنهادات و مذاکرات استخدامی است ، در حالی که اطمینان حاصل می شود که داوطلبان تجربه ای دلپذیر دارند


		
	

پیام بگذارید